Zmianie ulegają godziny zajęć Pilates oraz Zdrowy kręgosłup w SP nr 7. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. 

     

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UNIWERSYTETU SENIORALNEGO SP NR 7

OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1.04.2022 r. – 31.05.2022 r.

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY DZIEŃ TYG. GODZ.       MIEJSCE

 

Pilates

GR 1 Katarzyna Królewicz Wtorek 11:55-12:40        Duża sala gimnastyczna
GR 2 Katarzyna Królewicz Wtorek 13:30-14:15 Duża sala gimnastyczna

 

Zdrowy kręgosłup

GR 1 i 3 Katarzyna Królewicz Wtorek 12:40-13:25 Duża sala gimnastyczna
GR 2 i 4 Katarzyna Królewicz Wtorek 14:15-15:00 Duża sala gimnastyczna