W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie.

*Karta zgłoszenia dostępna stacjonarnie w MOPS – Dom Dziennego Pobytu “Senior” w Lubinie oraz po kontakcie z organizatorem pod adresem e-mail: senior@mops.lubin.pl .