Wieczorki Taneczne dla Seniorów w CK “Muza” :
7 i 21.11.2022 (poniedziałek), godz. 17.30 – 20.30
5.12.2022 (poniedziałek), godz. 17.30-20.30
Miejsce: Klub Pod Muzami, bilety: 18 zł