Wznowienie zajęć na Uniwersytecie Senioralnym nastąpi 20 kwietnia 2022 roku.