W związku z realizacją działań profilaktycznych skierowanych na osoby starsze, Komenda Powiatowa Policji w Lubinie prowadzi szkolenia dotyczące metod działania oszustów dokonujących przestępstw na ich szkodę. Odbywają się one na platformie YouTube.pl
Kolejne spotkanie odbędzie się już 9 MAJA 2022 roku o godz. 9.00 – 9.30 pod linkiem: https://youtu.be/5mJ2dv9cN_w
Informacje o następnych spotkaniach będą umieszczane na stronie internetowej: www.lubin.policja.gov.pl