W dniu 22 listopada 2023 roku w Centrum Działań Twórczych w Lubinie odbył się „Przegląd form wokalnych”. Jest to impreza organizowana cyklicznie przez Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek” oraz MOPS – Dom Dziennego Pobytu „Senior” w ramach projektu „Organizacja imprez międzypokoleniowych” finansowanego przez Gminę Miejską Lubin. W tegorocznej edycji konkursu dominowały utwory związane z miłością. Seniorzy i młodsze pokolenia zgodnie podkreślali, że każdy zasługuje na miłość, którą należy obdarzać samego siebie jak i ludzi wokół nas.

Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom artystyczny. Umiejętności wokalne, interpretacje utworu oraz ogólny wyraz artystyczny oceniało jury w składzie Anna Krzysztofik (Koordynator Uniwersytetu Senioralnego w Lubinie) oraz Władysław Radojewski (Prezes Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury) oraz Wanda Radojewska (malarka).

Po burzliwych naradach przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria solo 50+: I miejsce  – Teresa Dudek, II miejsce – Irena Młodecka, III miejsce- Władysław Saganiak.

Kategoria solo do 50 r.ż – I miejsce – Urszula Witkowska, II miejsce – Kamila Mozga, III miejsce – Dorota Pytel.

Wyróżniono: zespół „Kameleon”, chór „ Mariamed”, zespół z Domu Dziennego Pobytu „Senior”.

Jak śpiewał W. Wodecki „Ej, za krótko trwa godzina…”  – z niecierpliwością czekamy na kolejne artystyczne spotkania.