Seniorzy i prowadząca Izabela Kałużny – Khoubazzi pozdrawiają wszystkich słuchaczy US z zajęć “Nordic walking”!