EDIT: NA NAJBLIŻSZY SEANS WEJŚCIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA KOLEJNOŚCIĄ, BEZ OKAZYWANIA LEGITYMACJI UNWERSYTETU SENIORALNEGO.