Zapisy na nowy rok akademicki odbywają się w miesiącu wrześniu, według określonego harmonogramu.

Szczegółowe grafiki zajęć dostępne są w zakładce Harmonogram zajęć.

Osoby, które chciałyby dołączyć w trakcie trwania semestru proszone są o kontakt z koordynatorem (zakładka kontakt)